Dnia 4 grudnia 2018 roku w Instytucie Matematyki i Fizyki odbył się II Turniej Matematyczny „MateMaxus. Imprezę swoim patronatem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Powiatu Siedleckiego i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.  Głównymi organizatorami i pomysłodawcami Turnieju są Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama  Mickiewicza w Siedlcach oraz Instytut Matematyki i Fizyki UPH w Siedlcach. Tegoroczna edycja odbywała się w 4 grupach wiekowych tj. klasy IV, V, VII i VIII. Zespoły reprezentujące poszczególne szkoły były trzy osobowe, wyłonione wcześniej w wewnętrznych eliminacjach w poszczególnych szkołach podstawowych. Na turniej przybyło 111 „uczniów-rycerzy”. Rywalizacja uczniów odbyła się  w systemie pucharowym. Wspólnie rozwiązywali kolejne zadania, które pomogły rycerzowi Matemaxusowi II dotrzeć do skarbu.
W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 10, SP 11, SP 12 i SP Iganie.

Zwycięzcy turnieju zostaną ogłoszeni dopiero na spotkaniu podsumowującym tj. 11.12.2018 r.

Zadania na Turniej przygotowała komisja konkursowa w składzie: dr Marek Siłuszyk (UPH), mgr Agnieszka Protasiuk (SP4),
mgr Katarzyna Karpiarz (SP4), która również przeprowadziła turniej.
Turniej został otwarty przez panią prodziekan dr Danutę Kroczewską, która powitała uczestników i życzyła im zdrowej rywalizacji.

Podsumowanie Turnieju, na którym zostaną przedstawione ostateczne wyniki, wręczone dyplomy, statuetki odbędzie się również we wtorek 11 grudnia o godzinie 11.00 w Auli 303 w Instytucie Matematyki i Fizyki, ul 3 Maja 54.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to spotkanie – w programie są przygotowane ciekawe niespodzianki.

Tekst: dr Marek Siłuszyk, Foto: Piotr Uziak

 

„Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”

 

40% najlepszych studentów I roku matematyki, studiów I stopnia będzie objętych projektem (projekt dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020), w ramach, którego będą realizowane bezpłatne, certyfikowane szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne kursy, m.in.:

  • kurs maklera giełdowego (certyfikat ukończenia kursu otwiera drogę do egzaminu maklerskiego),
  • kurs dla samodzielnych księgowych, bilansistów (certyfikowany) – specjalistów ds. rachunkowości,
  • komunikacja, autoprezentacja, asertywność oraz umiejętności przydatne na rynku pracy, związane z pomyślnym przejściem przez procedurę kwalifikacyjną w poszukiwaniu pracy,
  • budowanie zespołów, w tym poznanie metod efektywnej komunikacji w zespole
    i rozwiązywania konfliktów, budowanie odpowiedzialności, zaangażowania, wsparcia
    i sposobów motywowania do realizacji powierzonych zadań.
wallstreet

W ramach projektu przewidziane są płatne staże w branżowych firmach (1500zł/m-c) oraz wyjazdy studyjne do znanych polskich firm i zakładów pracy.

 

Tekst: dr Agnieszka Siłuszyk

25 maja 2018 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII edycji konkursu oraz rozdanie nagród XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY.

W Regionie Siedleckim w konkursie udział wzięło 4856 uczniów. W uroczystości wzięli udział szkolni koordynatorzy konkursu wraz z laureatami oraz uczniami, którzy uzyskali wynik bardzo dobry. Wśród finalistów mamy aż 5 laureatów konkursu, 51 uczniów z wynikiem bardzo dobrym oraz 475 wyróżnionych.
Uroczystą galę zorganizowało wspólnie SCDiDN w Siedlcach z udziałem WNŚ UPH w Siedlcach, a odbyła się we właściwym do tego miejscu tj. auli Instytutu Matematyki i Fizyki WNŚ, UPH w Siedlcach, auli imienia Prof. Lesława Szczerby, wybitnego matematyka oraz wieloletniego Rektora UPH w Siedlcach. Spotkanie rozpoczęła dr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Następnie głos zabrał dr Mirosław Szaban - prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Spotkanie uświetnił występ Agnieszki Skup – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz Chóru CANZONA Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego. Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprezentowało ciekawy, odnoszący się do praktyki wykład „CIĄG FIBONACCIEGO", po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom.
Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym roku.

Dorota Saj – regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY,  doradca metodyczny ds. matematyki SCDiDN w Siedlcach,
Mirosław Szaban - prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych

Więcej informacji oraz fotogalerię można zobaczyć: http://www.scdidn.siedlce.pl/aktualnosci/450/szczegoly.htm

Nowa specjalność na kierunku matematyka (studia I stopnia)

Skanowanie rynku przy wykorzystaniu najnowszych technik matematycznych i informatycznych w oparciu o analizę danych eksperymentalnych jest przyszłością.

Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie gromadzenia i analizy danych, w celu opracowania czy też udoskonalenia planów i strategii firm.

Od pracowników zaangażowanych w analizę danych przyszli pracodawcy wymagają przede wszystkim wysokich umiejętności matematycznych, a także zdolności analitycznego i logicznego myślenia. Najważniejszym zadaniem poszukiwanego pracownika jest, na podstawie analizy danych statystycznych, ocena szans i zagrożeń wynikających z podjęcia planowanych działań (zarządzanie ryzykiem).

Absolwenci specjalności STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH będą przygotowani do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, zakładach produkcyjnych, a także ośrodkach badania opinii publicznej jako analityk danych, statystyk, projektant baz danych, ekspert ds. eksploracji danych, analityk biznesowy.

ZAPRASZAMY!

Szczegóły na:

http://www.imif.uph.edu.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna

wykres 

W dniach 26-30 stycznia 2018 roku Ośrodek Kultury Matematycznej zorganizował kolejną 57 Szkołę Matematyki Poglądowej, tym razem
pt.: „Nie uwierzę, póki nie zobaczę”.
Współorganizatorem Szkoły był Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wygłoszonych zostało 26 czterdziestopięciominutowych odczytów.
Tematami były zaskakujące i najczęściej niezgodne z intuicją zagadnienia z różnych dziedzin matematyki.
Prelegentami byli nauczyciele akademiccy wielu uczelni naszego kraju min. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
W Szkole wzięło udział ponad 60 uczestników.

Tekst: dr Mirosław Jakubiak

Zdjęcia: dr Agnieszka Prusińska